หน้าแรก » ข่าวรับสมัครงาน » โรงพยาบาลน่าน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 อัตรา
โรงพยาบาลน่าน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 อัตรา
โพสต์เมื่อ 3 สิงหาคม 2559 เข้าชม 1077 ครั้ง
example1 example1 example1 example1 example1

ด้วยโรงพยาบาลน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา 

รายละเอียดการจ้าง
1.1 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิกตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร น้ำและยา ให้แก่คนไข้ ทำความสะอาดเตียง ตู้ แก้วน้ำ ข้างเตียงคนไข้ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เสื้อของคนไข้ และพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องคนไข้ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        -เพศชาย/หญิง (ชายต้องพ้นภาระทางทหาร)
        -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
        -มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  -สามารถปฏิบัติงานในเวรบ่าย (16.30-24.00 น.)และเวรดึก (24.00-08.30 น.) ได้
  -หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
  ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน (สอบสัมภาษณ์)

1.2 ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กำหนดรายการอาหารและปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        -เพศชาย/หญิง (ชายต้องพ้นภาระทางทหาร)
        -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
        -มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
  -หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
  ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน (สอบสัมภาษณ์)

การรับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน 2 ใบ
  2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ใบ
  3.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ใบ
  4.สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับ
  5.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
  6.หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
  7.สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
  8.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
   ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
  โรงพยาบาลน่านจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์รวมข่าว และทาง www.nanhospital.go.th


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
ที่มา : โรงพยาบาลน่าน/สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน


TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 13 อัตรา  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน(กศจ.น่าน) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ อัตรา  
โรงพยาบาลน่าน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 อัตรา  
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กสิกรไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดโครงการทุน ป.ตรี นักเรียนน่าน 60 ทุน มูลค่ารวม 27 ล้านบาท รับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เม.ย.59  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) รับสมัครถึง 17 มี.ค.นี้  
ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครสอบ พนักงานการเงินระดับ 4 จำนวน 800 อัตรา รับสมัครถึง 25 ม.ค. นี้  
บิ๊กซีน่าน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง  
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2559 จำนวน 1 อัตรา  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา