หน้าแรก » ข่าวสารท้องถิ่น » ฝึกอบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น
ฝึกอบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น
โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2558 เข้าชม 374 ครั้ง
example1 example1 example1 example1 example1


       องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาลชุม จัดฝึกอบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น การอพยพนักเรียนออกจากสถานที่เกิดเหตุ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตาลชุม อำเภอเวียงสา เป็นทีมวิทยากร ให้ความรู้ และจำลองสถานการณ์ปฏิบัติ ร่วมกับครูและนักเรียน ศพด.ตาลชุม 27 สิงหาคม 2558

ข่าวจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
อบรมการใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน  
ฝึกอบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น  
ศึกษาดูงาน ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  
ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อน ICT สู่ชุมชน  
อบจ.น่านจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดน่าน  
อบต.ไหล่น่านจัดอบรมประดิษฐ์พรมเช็ดเท้า  
โครงการธรรมะม่วนใจ๋  
ASEAN CAMP 2015  
โครงการอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานภูมิปัญญา