หน้าแรก » ข่าวสารท้องถิ่น » ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อน ICT สู่ชุมชน
ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อน ICT สู่ชุมชน
โพสต์เมื่อ 20 สิงหาคม 2558 เข้าชม 461 ครั้ง
example1 example1 example1 example1
 


        
       กระทรวจดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การขับเคลื่อน ICT สู่ชุมชน ร่วมกับสถิตจังหวัด TOT ไปรษณีย์ กรมที่ดิน และ ชมรมวิทยุสมัครเล่น โดยศูนย์ ICT ชุมชนของ อบต.ตาลชุม อำเภอเวียงสา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์นำร่อง ในจังหวัดน่าน

ข่าวจาก ประชาสัมพันธ์ อบต.ตาลชุม
TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
อบรมการใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน  
ฝึกอบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น  
ศึกษาดูงาน ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  
ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อน ICT สู่ชุมชน  
อบจ.น่านจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดน่าน  
อบต.ไหล่น่านจัดอบรมประดิษฐ์พรมเช็ดเท้า  
โครงการธรรมะม่วนใจ๋  
ASEAN CAMP 2015  
โครงการอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานภูมิปัญญา