หน้าแรก » ภารกิจผู้บริหารจังหวัดน่าน » ประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมฯ
ประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมฯ
โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2558 เข้าชม 360 ครั้ง
example1

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

 


โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน โดย นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง ผอ.ทสจ.น่าน จัดให้มีประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมฯขึ้น เพื่อสนับสนุนวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ" โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฮักเมืองน่าน ได้เมตตามาให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ แก่คณะทำงาน และ นายพิชิต บุญรอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้วย

TAG : ข่าวเมืองน่าน,
แจ้งลบ
 
Ad
จังหวัดน่านจัดโครงการบูรณาการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ  
จังหวัดน่าน เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร  
จังหวัดน่านเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้เนื้อที่ 34 ไร่  
จังหวัดน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมฯ