หน้าแรก » nanpr พาไปพัก » โรงแรม ที่พัก ในจังหวัด (ราคาต่ำกว่า 500 บาท)
โรงแรม ที่พัก ในจังหวัด (ราคาต่ำกว่า 500 บาท)
โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2558 เข้าชม 3877 ครั้ง
example1

-  โรงแรมโซน่าเฮ้าส์                อ.เมือง              Tel.054771254, 0856051371  ดูรายละเอียด

- น่านกรีนเพลส

อ. เมือง

Tel. 093-2571382

เว็บไซต์แผนที่Qrcode แผนที่

- กฤษณาเกสต์เฮาส์

อ. เมือง

Tel. 081-7468203

- ชิคอินน์

อ. เมือง

Tel. 089-5554490

- ซันดาร่าเกสต์เฮาส์

อ. เมือง

Tel. 081-7841739

- ดวงดาวรีสอร์ท

อ. เมือง

Tel. 088-4031195, 093-1491183

- ทุ่งเศรษฐีโฮมสเตย์

อ. เมือง

Tel. 081-0339300, 087-1845559

- ธาดารีสอร์ท

อ. เมือง

Tel. 089-7595799, 084-8078703

- น่านกรีนเพลส

อ. เมือง

Tel. 093-2571382

- น่านเกสต์เฮาส์

อ. เมือง

Tel. 054-771849, 081-2888484

- น่านฟ้าชลธีรีสอร์ท

อ. เมือง

Tel. 084-3637431, 088-2907055

- น่านสุนทรีย์เกสท์เฮ้าส์

อ. เมือง

Tel. 085-7157580

- บ้านการ์ตูน

อ. เมือง

Tel. 086-1189055

- บ้านพักคัทลียา

อ. เมือง

Tel. 054-710441, 081-5312332

- บ้านสวนพฤกษ์

อ. เมือง

Tel. 081-8827025, 084-1728976

- บ้านๆน่านๆ ห้องสมุดและเกสต์โฮม

อ. เมือง

Tel. 089-8595898

- พรพงษ์วิลเลจ

อ. เมือง

Tel. 085-7077671, 086-9886380

- โรงแรมแกรนด์แมนชั่น

อ. เมือง

Tel. 054-750514, 054711505

- โรงแรมเคเอสฮิลล์

อ. เมือง

Tel. 054-710376

- โรงแรมจันทร์อินทร์

อ. เมือง

Tel. 054-710757, 054-774435

- โรงแรมใจผาสุข

อ. เมือง

Tel. 054-751789

- โรงแรมชรินพันธ์เฮาส์

อ. เมือง

Tel. 054-710728, 0850389225

- โรงแรมโซน่าเฮ้าส์

อ. เมือง

Tel. 054-771254, 085-6051371

- โรงแรมน่านวิลล์

อ. เมือง

Tel. 081-0348181, 081-5950604

- โรงแรมน่านสะบายดี

อ. เมือง

Tel. 054-772958, 087-1833888, 087-6560216

- โรงแรมเพิ่มพูลแมนชั่น 1

อ. เมือง

Tel. 054-774274, 084-3740684

- โรงแรมเพิ่มพูลแมนชั่น 2

อ. เมือง

Tel. 054-710747, 084-3740684

- โรงแรมภูระฟ้าเพลส

อ. เมือง

Tel. 054-711510, 084-4869795

- โรงแรมริมสวนเพลส

อ. เมือง

Tel. 054774660, 0960967210

- โรงแรมอินทวพัฒน์

อ. เมือง

Tel. 081-0482565, 054-684338

- โรงแรมฮักน่าน

อ. เมือง

Tel. 054-711477, 084-8077676

- ฤทธิ์จิราแมนชั่น

อ. เมือง

Tel. 054-600040, 088-4369107

- สุขสันต์เพลส

อ. เมือง

Tel. 054-711771, 083-5172084

- เฮือนม่วนใจ๋ บูติกเกสต์เฮาส์

อ. เมือง

Tel. 081-7658730

- บ้านชายทุ่งโฮมสเตย์

อ. นาน้อย

Tel. 086-6706848, 089-6323046

- บ้านทุ่งธำรง

อ. นาน้อย

Tel. 088-4058676

- สักทองรีสอร์ท

อ. นาน้อย

Tel. 084-7394361

- โกลเด้นอินน์

อ. ปัว

Tel. 054-718918, 089-8540730

- ต้นแหลงโฮมสเตย์

อ. ปัว

Tel. 089-2661955, 081-7060849

- ตานงค์โฮมสเตย์

อ. ปัว

Tel. 086-1167610, 089-7618013

- ไตลื้อโฮมสตย์

อ. ปัว

Tel. 089-7556606

- นครน่านอพาร์ทเม้นท์

อ. ปัว

Tel. 081-7648265

- ปางดอยแมนชั่น

อ. ปัว

Tel. 080-4978019, 084-1739400

- เฟื่องฟ้ารีสอร์ท

อ. ปัว

Tel. 085-6028410, 084-3678696

- ภูคาเม้าส์เท่นวิวรีสอร์ท

อ. ปัว

Tel. 080-1311819

- ภูรีสอร์ท

อ. ปัว

Tel. 089 - 6363322

- เรือนมิตรภาพ

อ. ปัว

Tel. 087-1824561

- โรงแรมแสงอรุณ

อ. ปัว

Tel. 054-756304, 084-3692571

- สยาม-โฮมสเตย์

อ. ปัว

Tel. 089-8803519

- ห้องพักริมดอย

อ. ปัว

Tel. 082-1909629

- สุดสงวนรีสอร์ท

อ. เวียงสา

Tel. 054-781797, 086-1855344

- ทุ่งช้างคันทรีวิว

อ. ทุ่งช้าง

Tel. 089-8356133, 085-5478729

- โรงแรมไนซ์ (Nice)

อ. ทุ่งช้าง

Tel. 054-795259, 089-8557223

- ไร่สยามการ์เด้นรีสอร์ท

อ. ทุ่งช้าง

Tel. 085-7248081

- เก้าล้านรีสอร์ท

อ. เชียงกลาง

Tel. 054-797219, 081-1640319

- บ้านสวนสุขฤทัย

อ. เชียงกลาง

Tel. 081-9987357, 087-1728278

- ปลายน่านรีสอร์ท

อ. เชียงกลาง

Tel. 081-9983719, 081-1816183

- นายไข่โฮมสเตย์

อ. ภูเพียง

Tel. 054-793910, 086-9176560

- บ้านเคียงนา

อ. ภูเพียง

Tel. 086-9102022, 086-9188833

- บ้านปันทา

อ. ภูเพียง

Tel. 054-601064, 089-7515676

- บ้านพักเบญจพร

อ. ภูเพียง

Tel. 081-1672121

- บ้านสบายใจ

อ. ภูเพียง

Tel. 086-1807766, 088-2679833

- โรงแรมมีโชค

อ. ภูเพียง

Tel. 054-783984, 081-7642123

- โรงแรมเวียงแก้ว

อ. ภูเพียง

Tel. 054-750573, 054-774573

 หมวดไม่ทราบราคา

- ก๋างกองเกสต์เฮาส์

อ. เมือง

Tel. 090-1601426

- กิติกานต์อพาร์ทเมนท์

อ. เมือง

Tel. 084-7412933

- ตูบผาสิงห์

อ. เมือง

Tel.

- นกฮูกเกสต์เฮ้าส์

อ. เมือง

Tel. 083-1561413, 081-8388098

- น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท

อ. เมือง

Tel. 054-682252

- บ้านกาแลโฮมสเตย์

อ. เมือง

Tel. 054-710937, 087-1888125

- บ้านฮิมน่าน

อ. เมือง

Tel. 089-7566461

- ไผ่เหลืองเกสต์เฮ้าส์

อ. เมือง

Tel. 054-710262, 081-5942062

- รสรินอพาร์ทเมนท์

อ. เมือง

Tel. 082-1886009

- รัชฎาวรรณเกสเฮ้าส์

อ. เมือง

Tel. 089-4537863, 086-7817714

- ริญญาอพาร์ทเม้นท์

อ. เมือง

Tel. 087-1916092 ,081-0359880

- เรือนสร้อยไข่มุก

อ. เมือง

Tel. 083-689-2735

- โรงแรมชมน่านเพลส

อ. เมือง

Tel. 085-5225585, 084-1701783

- โรงแรมน่านตรึงใจ

อ. เมือง

Tel. 054-600087-89

- โรงแรมสุขเกษม

อ. เมือง

Tel. 054-772555

- โรงแรมแฮปปี้โฮม

อ. เมือง

Tel. 054-750237

- วอเตอร์ไซด์รีสอร์ท

อ. เมือง

Tel. 054-701001, 081-3650404

- วัชรีรีสอร์ท

อ. เมือง

Tel. 054-772045, 089-9975444

- อะเมซิ่งเกสต์เฮาส์

อ. เมือง

Tel. 054-710893

- อาร์พีเฮ้าส์

อ. เมือง

Tel. 054-710774

- เอื้องคำเกสต์เฮาส์

อ. เมือง

Tel. 054-775817, 089-8525570

- เฮือนพักใจ๋

อ. เมือง

Tel. 089-0092426, 086-4287903

- เฮือนพักผาสิงห์

อ. เมือง

Tel. 081-8156300

- เฮือนไม้รวยโฮมสเตย์

อ. เมือง

Tel. 054-771497, 080-6728312

- เฮือนศิริธนา

อ. เมือง

Tel. 081-9524437

- นาน้อยปลายนา

อ. นาน้อย

Tel. 081-4386828, 086-9918574

- นาน้อยรีสอร์ท

อ. นาน้อย

Tel. 085-7162369, 081-8843276

- กรีนฮิลล์รีสอร์ท

อ. ปัว

Tel. 054-794111, 086-8101271

- ชมพูภูคารีสอร์ท

อ. ปัว

Tel. 054-791160

- ปลาบปลื้มปัวรีสอร์ท

อ. ปัว

Tel. 084-9085145

- ปาริชาติเกสต์เฮาส์

อ. ปัว

Tel. 054-756122

- ศิลาเพชรโฮมสเตย์

อ. ปัว

Tel. 089-2646594

- อุ่นไอน่านรีสอร์ท

อ. ปัว

Tel. 054-050270, 089-5540958

- เฮินไทลื้อรีสอร์ท

อ. ปัว

Tel. 084-8417511, 089-5545162

- โคโค่นัทรีสอร์ท

อ. ท่าวังผา

Tel. 081-9797961

- โฮมสเตย์ กลุ่มไทลื้อ

อ. ท่าวังผา

Tel. 086-1957033

- น่านแก้วโฮม

อ. เวียงสา

Tel. 089-7005269, 091-1384399

- พาลันรีสอร์ท

อ. เวียงสา

Tel. 089-2665919, 087-6616665

- ณเรือนทิพย์ รีสอร์ท

อ. เชียงกลาง

Tel. 085-7116353

- ไร่จุฑามาศรีสอร์ท

อ. เชียงกลาง

Tel. 08-1735-5322

- ม่อนสายลมโฮมสเตย์

อ. บ่อเกลือ

Tel. 081-1112532, 084-3846419

- เฮือนพักเอ้ยนาย

อ. ภูเพียง

Tel. 054-772740, 081-4723152

- ไร่ยศณรงค์รีสอร์ท

อ. เฉลิมพระเกียรติ

Tel. 089-7586602


ข้อมูลจาก Nanstay.com
TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
โรงแรม ที่พัก ในจังหวัด (ราคาต่ำกว่า 500 บาท)  
โรงแรม ที่พัก ในจังหวัด (ราคา 500 - 1,000 บาท)  
โรงแรม ที่พัก ในจังหวัด (ราคา 1,000 บาทขึ้นไป)